Neutrik BXX-4-YELLOW

Coloured Boot for XX-Series XLR, YELLOW